Kategoriarkiv: 1750-1799

Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt, 1751

1.1. Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt, efter författadt reglemente, som grundar sig på the af herr general majoren … von Lantingshausen anstälte nyttige rön och försök, samt hwad erfarenheten sedermera : bestyrkt; warandes samma reglemente af … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, bakning och konditori | Kommentarer inaktiverade för Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt, 1751

J.H.

Nytt brödbaknings-sätt för fattigt folks befrämjande. Insinueradt å högwederbörlig ort. Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange 1771, för auctors räkning. Stockholm, 1771. [04] s. Undertecknat J.H.

Publicerat i 1750-1799, bakning och konditori | Kommentarer inaktiverade för J.H.

Berndtson, Bernhard, 1729-1804

1.1.  ej i libris, ej känd av oss. 1.2. Beskrifning om jord-pärons plantering samt deras stora nytta i hushållningen, på hans kongl. maj:ts nådigste befalning, utgifwen af des wetenskaps-academie, i synnerhet riksens almoge til tienst och underrättelse./(Bernh. Berndtson.) : Stockholm, … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Berndtson, Bernhard, 1729-1804

Underrättelse om potatoes plantering 1773

Underrättelse om potatoes plantering efter egen praxis. Norrköping, tryckt hos Johan Benj. Blume, 1773. Norrköping, [04] s. undertecknad: Schewik 14 februarii 1773. Schewik är antagligen gården Skevik på Värmdö.  idag en kursgård. läs mer om Skevik:  Svenska kyrkans historia efter reformationen”, andra … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Underrättelse om potatoes plantering 1773

Cajanus, Jonas, 1757-1817

Underrättelse och upmuntran, til potatoes wäxtens utvidgande i Finland. Med philosophiska facultetens bifall, wid kong. acad. i Åbo, under […] Pehr Adrian Gadds inseende. Til allmän granskning öfwerlemnad af […] Jonas Cajanus, ostrobotniensis, i Åbo academies öfre lärosal, den [29] … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Cajanus, Jonas, 1757-1817

Den Nya Brännewins Förädlingen. 1782.

Den Nya Brännewins Förädlingen. Alldeles omarbetad och med ett nytt sätt på hwita Brännewiner utan destillering fördt, samt de Couleurda wida förbättrade. Carl Hasselrot, Nyköping 1782.Ett oskuret, vikt ark med 7 sidor text.  Innehåller brännvinsrecept, bl.a ”d´Amore. Fin Italiensk Liqveur … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, dryckenskap och nykterhet | Kommentarer inaktiverade för Den Nya Brännewins Förädlingen. 1782.

Staaf, Martin:

Göthiska Hushållaren för År 1781. Nr 1-50. Götheborg, (1781-1782), Lars Wahlström, Kongl. Priv. Boktr.. 8:o. artiklar bl.a om:  ’at förfärdiga lingonwattn, Om bohusländska ostron, ’Att insylta ostron, Svensk Cavear, mm i Skara stiftsbiblioteks exemplar är noterat: Skänkt af författaren, oeconomiae … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Staaf, Martin:

Faust, Bernhard Christoph, 1755-1842

Försök til en sundhets lärobok, författad på tyska språket af hofrådet doctor B.C. Faust i Bückeburg, samt sedermera tillökt och förbättrad af dr. Johan Clemens Tode … Öfwersättning. Götheborg, tryckt hos Samuel Norberg, k.g. boktr. : 1795. Göteborg, 1795.  08, … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Faust, Bernhard Christoph, 1755-1842

ämnen til föda i hungers-nöd, … 1784.

Kongl. collegii medici kungörelse, om sådane ämnen til föda i hungers-nöd, som inom riket lätteligen kunna af menige man anskaffas. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1784. Stockholm, 1784. [04] s. förordar bl.a. att … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för ämnen til föda i hungers-nöd, … 1784.

Trozelius, Clas Blechert, 1719-1794

Korta anmerkningar vid Svio-Gothernas fordna hushålls-vett, medels Upsala Academie cancellerens höga och nådiga tillstånd, samt med den vidtberömd philosophiska senatens hög-gunstiga bifall, till allmänt ompröfvande, i Carolinska lärosalen, på modersmålet framstälde af Clas Bl. Trozelius, och Edvard Ulrich von Hausswolff, … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Trozelius, Clas Blechert, 1719-1794