Schartau, Gustafva, 1783-1849

1.1. Välmenta råd i missvext-år, eller underrättelse om inhemska, till större delen vilda vexter och andra naturprodukter, tjenliga till bröd och födoämne; medel att af skadad säd bereda godt och helsosamt bröd, jemte anvisning till beredande af några födande soppor, gryn, m.m. Stockholm : Eckstein, 1831. 2, 45, [1] s.

1.2. Wälmenta råd i misswext-år, eller underrättelse om inhemska, till större delen wilda wexter och andra natur-produkter, tjenliga till bröd och födo-ämne; medel att af skadad säd bereda godt och helsosamt bröd, jemte anwisning till beredande af några födande soppor, gryn, m.m. / af Gustava Schartau Andra tillökta och förbättrade upplagan. Stockholm. Ecksteinska Boktryckeriet, 1832. 1832. [8], 75, [3] s.