Använda bibliografier

Blomqvist, Hans, 1943- (författare)  Mat och dryck i Sverige : litteraturöversikt  ISBN 91-36-01353-6 (inb)  Stockholm : LT i samarbete med Inst. för folklivsforskning, 1980 Svenska 436, [1] s.

Du Rietz, Richard, 1918- 2010 Gastronomisk spegel : historisk översikt jämte förteckning över svenska kok- och hushållsböcker fram till 1850 Stockholm : Thulins antikvariat, 1953 106s.   

Eliasson, Torbjörn, 1954-: Nio svenska kokböcker och deras författare. (i) Svensk Festmat från tre sekel. Klötzke, G. m.fl. 1992. s.142-143

Wretman.Tore, 1916-1993.  The cookery book collection of Tore Wretman : auction: Thursday 2 October 1997 at 10.30 am and 2.30 pm in the Aeolian Hall, Bloomsbury Place, London / Sotheby’s London : Sotheby, 1997 Engelska 93 s.

Vilgon, Olov, 1894- 1979.  Bibliografi över svensk gastronomisk litteratur 1557-1950  [Tranås] :  [Förf.], [1976] Svenska [12], 808 , [2] s. originalet finns i en maskinskriven kopia i fem exemplar. kopierade inbundna ex finns från 1983 (cirka)

Notaker, Henry, 1941- Fra kalvedans til bankebiff : norske kokebøker til 1951 : historie og bibliografi = Norwegian cookbooks until 1951 : history and bibliography / Henry Notaker ISBN 82-7965-037-7 Oslo : Nasjonalbiblioteket, 2001 Norska 289 s.

Vegenfeldt, Regina og Lilian Kornerup: Danske kogebøger 1616-1974. Hamlet. [Roskilde] 1978

Hebbe, Per Magnus, 1886-1942: Den svenska lantbrukslitteraturen : bibliografisk förteckning / på uppdrag av Kungl. Lantbruksakademien uppgjord av P. M. Hebbe. Uppsala, 1939-1945

Krok, Thorgny Ossian Bolivar Napoleon, 1834-1921. Svensk botanisk literatur 1859-64, 1865[-1906]. Upsala, 1865-1907

Collijn, Isak, 1875-1949. Sveriges bibliografi 1600-talet : bidrag till en bibliografisk förteckning. Svenska litteratursällsk., 1942-1946. 2 vol. Serie: Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet, 0348-0283 ; 10:19-23

övrig litteratur:

Ärleman, Inger: 1937 –   Cajsa Warg, Hiram och de andra. Om svenska kokboksförfattarinnor, med 65 recept. Ordalagets förlag, Trelleborg 2000.

Berg, P. G., 1805-1889.  Stålberg, Carolina Wilhelmina, 1803-1872:  Anteckningar om svenska qvinnor. Stockholm : P. G. Berg, 1864-1866. Svenska 428 s., 16 pl.-bl.

[Elektronisk resurs]: http://runeberg.org/sqvinnor

Wahlund, Per Erik. Demoiselle. Kokboksutgiverskan och restauratrisen Gustava Björklunds liv och verksamhet.  46s. 1991. utgiven som julgåva för svensk bokhandel.

Hedberg, Walborg, 1859-1931 / Arosenius, Sofia Lovisa, 1865-1946: Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden : biografisk uppslagsbok / utarbetad av Valborg Hedberg & Louise Arosenius ; på uppdrag av Årsta-utställningens centralkommitté. Stockholm : Bonnier, 1914. [4], 115 s.

Ärleman, Inger: 1937 –    Kokboksprat och klassikerrecept. Bennebol. 2003. 101s.