Grotenfelt, Nils, 1846-1902

Handledning i mejerihushållningen.

Stockholm : J. Arrhenii förlagsbokh., 1881
vii ,blank, 226 s., 2 tab. 6 s reklam.  Rikt illustrerad i texten. M.W.Wallberg & Co boktryckeri Norrköping 1881.
Förordet daterad Järvikylä i finland 1880.