Asbjörnsen, Peter. Christen. 1812-1885

1.1. Tidsenlig matlagning : kok- och hushållsbok omfattande så väl vanlig matlagning, som tillagning af svamprätter, inläggning och förvaring, val och inköp af matvaror m.m. / af P. C. Asbjörnsen ; öfv. af Mathilda Langlet. Stockholm : S. Flodin, 1871. [4], 223 s. (översättning från den bearbetade danska upplagan som var översatt från den norska upplagan)

Originaltitel:

Asbjörnsen, P. C.: Fornuftigt madstel. En tidsmaessig KOge- og Husholdningsbog. Christiannia 1864. XXII,256s., Andra upplagan 1865. XIX,1,288s.  dansk upplaga 1866. (psed. Clemens bonifacius)

1.2. Tidsenlig matlagning : kok- och hushållsbok omfattande så väl vanlig matlagning, som tillagning af svamprätter, inläggning och förvaring, val och inköp af matvaror m.m. / af P. C. Asbjörnsen ; öfv. af Mathilda Langlet. Andra upplagan  Stockholm : S. Flodin, 1872. [8], 223 s, 4s. boklista.  (översättning från den norska upplagan)  Allmännyttigt handbibliotek nr 49.