Virgin, Jacobina Christina

Kokbok för tjenstflickor och mindre hushåll : Samlad och utgifven af Karin B-,Kokerska. Götheborg, 1848.  34 s. tryckt hos  N J Gumpert & Co.