Götrek, Sara Charlotta. f. Tidström. 1788-1856

Handbok för dryckers beredning : eller: tydlig anwisning att på det enklaste sätt, äfwen uti smärre hushåll, utan jäsning och destillation tillreda öfwer 300 serskilda slags, så wäl kalla, som warma och spirituösa och win-drycker / af en erfaren husmoder

Stockholm : W. Lundequist & R:is Bokhandel, 1835
Svenska 103, VIII s.

DuR 107.

Hj. Linnström:

Götrek, Sara Charlotta, (född Tidström, gift med J. K. Preumayr, sedan med P. Götrek; f. i Linköping 1788, d. 1856).

[–––––]t Handbok för dryckers beredning. Eller: tydlig anvisning att på det
enklaste sätt, äfven uti smärre hushåll, utan jäsning och destillation tillreda
öfver 300 serskilda slags, så väl kalla, som varma och spirituösa och
vin-drycker. Af en erfaren husmoder. Sthlm, Elm.&Gr. 35. 8:0. (104, 8 s.), l – (Looström, K. K.).

j–––––], Kokfrun, en handbok för oerfarna matlagerskor af Sara Varg. Sthlm,  Nm.tr. 41. 8:0. (8, 162 s.)………………………………………………….. 1.50. [Beijer, F.&G.].

[–––––], Sommarhandbok för unga husfruar. Eller tillförlitlig anvisning att på det mest enkla och sparsamma sätt använda sommarens produkter, såsom
frukter, bär, m. m. till viner, safter, ättikor, glacer, sylter och annan
matredning; att genom torkning, insaltning, o. s. v. förvara grönsaker
o. d. till åtskilliga behof; m. m. Af en gammal matmoder. Andra
upplagan. Genomsedd och tillökad. (Företalet undert.: Charlotte T – m),
(l uppl. 1831). Sthlm, Elm.&Gr. 34. 8:0. (8, 96 s.)………………… ….. l – [Askerberg, F. C.].

[–––––], Tvättmethod, eller konsten att tvätta äkta shawlar, sammet, yllemousseliner, sidentyger, blonder, flor, tapisseriarbeten, m. m., jemte sättet att
bereda dertill passande tvål. Äfven åtskilliga reglor för sättet att med
minsta besvär och kostnad behandla det i vanliga hushållstvätten. Af
författarinnan till Sommarhandbok för unga husfruar, Ny färgbok, m. fl. Sthlm, Nm.tr. 40. 16:o. (26, 2 s.)…………………………………………… – 37. (Laseron, S. J.).

Om den i titeln omnämnda »Ny färgbok» saknas uppgift