Kategoriarkiv: KVAH

Bergius, Peter Jonas, 1730-1790

Anmärkningar om bröd-bakning jämte undersökning, huruvida säden i dyr tid gagneligaste af de fattiga dertil nyttjas. [Stockholm], [1773.] I: K.Sv. Vetenskapsakademiens handl.Vol.34. (1773)

Publicerat i 1750-1799, KVAH | Kommentarer inaktiverade för Bergius, Peter Jonas, 1730-1790

Heijkenskjöld, Detlof, 1707-1775

Anmärkningar om jord-pärons nytta / ingifven af Detlof Heijke. [Stockholm],[1754. LIBRIS-ID:2695983 i: K. Sv. vetenskapsakad:s handl. Vol. 15 (1754)

Publicerat i 1750-1799, KVAH | Kommentarer inaktiverade för Heijkenskjöld, Detlof, 1707-1775

Gissler, Nils. 1715 – 1771

Beskrifning om tätmjölkens tillagning. : Af Nils Gisler. s11-14. KVAH 1749.  LIBRIS-ID:2666894 i: K.Sv. vetenskapsakad:s handl. Vol.10 (1749)

Publicerat i 1700-1749, KVAH | Kommentarer inaktiverade för Gissler, Nils. 1715 – 1771

Beskrifning huru Smålands ost , 1743

Beskrifning huru Smålands ost göres til Kongl.Vetenskaps Academien ingifven af A.H.W. 1743.  L IBRIS-ID:2560387 i: K.Sv.vetenskapsakad:s handl.Vol.4 (1743) Kongl. Academiens åstundan, at från Provincerne få underrättlser, om sätten och handlagen vid Ostgörningen, hafver föranlåtit mig, at under mit vistande uti … Läs mer

Publicerat i 1700-1749, KVAH | Kommentarer inaktiverade för Beskrifning huru Smålands ost , 1743