Kategoriarkiv: Potatis

Stålhammar, Hj.

Nyaste och bästa sättet att odla potäter, hvarigenom afkastningen mångdubblas och jordens framtida bördighet ökas / af Hj. Stålhammar. Göteborg : tr. Förposten, 1886. 48 s. , [7] pl.-s

Publicerat i 1880 - 1889, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Stålhammar, Hj.

Mahn, Johann Heinrich Friedrich

Potäternas närmaste framtid i Sverige, eller anvisning huru svenska landt=allmogen samt jordbrukare i allmänhet skola ställa sig i afseende på den framtida odlingen af Potäter,  deras afsättning brännerierna förutan, mindre bekanta hushålls- och exportartiklar samt slutligen att derigenom förswåra brännwinstillwerkaren … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Mahn, Johann Heinrich Friedrich

100 potatis=rätter

100 potatis=rätter; jemte bihang: fiskanrättningar, inläggning och förvaring af grönsaker och kött, samt andra hushållsråd; samlade af en husmoder. Stockholm, F. Westrell 1859. 28s. tryckta häftesomslag.

Publicerat i 1850 - 1859, Potatis | Kommentarer inaktiverade för 100 potatis=rätter

Kiesling C. J. W.

Fullständig och Lättfattlig Handledning till rationel Fabrikation af Korn-Malt samt Öl af Potates, till begagnande af Bryggare odh Landhushållare af C.J.W.KIESLING, Teknolog från Tyskland, Lärare i den theoret. och praktiska bryggerikonsten. Med upplysande teckningar. Stockholm  Alb. Bonniers förlag. 1848. plansch, … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Kiesling C. J. W.

Fischer, Friedrich Ferdinand

Om det bästa sättet att af potates bereda ett godt öl och dricka till lindrigt pris; jemte ett Bihang om den rätta tillmäskningen af potates till winnande af största möjliga spritqvantitet; oeconomisk afhandling / af Fredr. Ferd. Fischer ; öfwersättning. … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Fischer, Friedrich Ferdinand

Almström, Pehr Olof

Anvisning att på flere sätt med fördel använda potatis, för att så skyndsamt som möjligt undandraga densamma verkningarne af potatis-sjukan, samt underrättelse om de medel, hvilka blifvit uppgifne såsom tjenlige att i någon mån kunna förekomma denna sjukdom eller hindra … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Almström, Pehr Olof

Berndtson, Bernhard, 1729-1804

1.1.  ej i libris, ej känd av oss. 1.2. Beskrifning om jord-pärons plantering samt deras stora nytta i hushållningen, på hans kongl. maj:ts nådigste befalning, utgifwen af des wetenskaps-academie, i synnerhet riksens almoge til tienst och underrättelse./(Bernh. Berndtson.) : Stockholm, … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Berndtson, Bernhard, 1729-1804

Potatis-wännen

Potatis-wännen; en oumbärlig hushålls-och kokbok för rik och fattig, så wäl i staden som på landet, eller potäterna i deras hundrafallt bepröfwade anwändning till de mångfaldigaste soppor, grönsaker, birätter, salater, mjölrätter, bakwerk och andra smakliga tillredelser för bordet, samt deras … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Potatis-wännen

Kirkpatrick, H.

Korrt underrättelse om potäters plantering och förwarande, efter det sätt, som brukas i grefskaperna Lancashire och Cheshire. Af H. Kirkpatrick. Öfwersatt från engelskan. Upsala, uti kongl. academ. bokhandeln. 1800. Uppsala, [04], 32 s Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:965

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Kirkpatrick, H.

Reuss, Christian Friedrich, 1745-1813

Ekonomisk praktisk underrättelse om potäters fördelaktigaste odling och bästa begagnande. Andra, fullkomligt omarbetade och förbättrade upplagan af K.F.B. [=Buschendorf] Från tyskan öfwersatt af Johan Jakob Hedrén … Stockholm, J.P. : Lindh 1805. Ex. säljes i tryckeri-boden midt för kongl. post-huset … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Reuss, Christian Friedrich, 1745-1813