Kategoriarkiv: 1601-1700

(Anon) Ny alamodisk åg mykket nyttig trenchier-bok 1696

Ny alamodisk åg mykket nyttig trenchier-bok, hwar uti tillfinnandes är huruledes man effter nu för tiden brukelige art åg maner, allahanda rätter ordenteligen uppå bordet sättia, zirligen sönderskiära samt wäl åg tillbörligen föreläggia, såsom åg uti god ordning åter aftaga … Läs mer

Publicerat i 1601-1700, trenchier-bok | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för (Anon) Ny alamodisk åg mykket nyttig trenchier-bok 1696

Rålamb, Åke

Rålamb, Åke. 1651-1718 En lijten hand-book utaf adelig öfning, at bruka uti många tilfällen, … 1.1 Stockholm 1690: (Joh. Georg Eberdt,),1690. A12-O12P8 ;12:o. DuR sp. 0810:05 Collijn Adelig öfnings trettonde tom. 1.1  Stockholm 1690 : (kongl. booktryckiarens sahl. Niclas Wankijffs … Läs mer

Publicerat i 1601-1700, Rålamb Åke. | Kommentarer inaktiverade för Rålamb, Åke

Colerus, Johan

Colerus, Johan. 1566-1639 M. Joh. Coleri Oeconomia, thet är, Hushåldz vnderwiijsning / för 40. åhr sedan förswänskat, … af Isaaco Erici, pastore Stenbyense i Östergötland … Del 1. 1.1  Stockholm, 1683, tryckt af Niclas Wankijff, Kongl. Booktr. med egen bekostnad, … Läs mer

Publicerat i 1601-1700, Colerus Johan | Kommentarer inaktiverade för Colerus, Johan

Lemwijk, Olof Swensson, ca 1640-ca 1677

Salomons ethica, seders-konst. : Politica, regerings-konst. ; Oeconomica, hwshåldnings- konst, / framsatt aff Oloff Swenson Lemwig Stockholm, vthi Henrich Keysers tryckerij, tryckt aff Larsz Hanszon Wall, åhr 1673. 1673. [2], 102 s. bearbetning efter ett arbete av Joseph Hall, 1574-1656   Samlaren … Läs mer

Publicerat i 1601-1700 | Kommentarer inaktiverade för Lemwijk, Olof Swensson, ca 1640-ca 1677

Risingh, Johan. ca 1617-1672

Een land-book, eller några vpsatter til wårt käre fädernes-landz nytta och förkofring wälmeente om land=bruuk och land=lefwerne / sammanhemptade och tilhoopasatte aff Iohan Risingh…   1.1  Wästeråhs, tryckt aff Boethio Hagen, cons. & gymn. booktr. Anno 1671.1671 [8], 9-94, [2] s. … Läs mer

Publicerat i 1601-1700 | Kommentarer inaktiverade för Risingh, Johan. ca 1617-1672

Salé, Romble, 1600-t.

Then frantzöske-kocken och pasteybakaren, lärandes huru allehanda slags maath, rätter, pasteyer, tårtor, smörbakelser, kokas och tillagas skola. Sampt en kort handlingh huru Kiök gårdz Rötter och Örter Frucht och Wälluchtandes Wäxter omsättas och hantheras skole. / Nu nyligen på thet … Läs mer

Publicerat i 1601-1700 | Kommentarer inaktiverade för Salé, Romble, 1600-t.

Hildebrand, Wolfgang.

Wolffgangi Hildebrandi Magia naturalis. Libri quatuor : thet är: Fyra besynnerlige böcker aff vndersamme konster, : författade vthi åthskillige naturalium rerum secretis / [övers. av Ericus Benedicti Schroderus, 1575-1647] 1.1 Stockholm, Henrich Keyser. 1650, (22) 1-292 s. 12:o.  DuR 6. sp. 0385:07Collijn … Läs mer

Publicerat i 1601-1700 | Kommentarer inaktiverade för Hildebrand, Wolfgang.

Een lijten kockebook. (anon)

en lijten kockebook, hwarvthinnan beskrijfwes, huruledes man allahanda spijs wäl koka och tilrätta kan… . 1.1   Stockholm. Ignatius Meurer, 1650.  A8-D8. ;8:o. (5s företal) Ett kopparstick föreställande häst och kärramed kusken ridande å hästen medan två rävar stjäl fisk ur … Läs mer

Publicerat i 1601-1700 | Kommentarer inaktiverade för Een lijten kockebook. (anon)

Maius, Ditlevus. -1670

Stockholmisch Koch-Gesprächs Vortrab, zwischen einer flamischen vnd niedersächsischen Köchin, / durch Dietlevum Maium de architiclinijs Pharodinum.  [Nytt tit.-bl. efter Vortrab:] Proba der Posteiden Bäckerey durch Dietlevum Maium. (22s) 1.1  Stockholm,  Selow, 1644. (2) 3-246 (22); (22) s.  Kopparst. (Friedrich Herman Hoijer sculpsit … Läs mer

Publicerat i 1601-1700 | Kommentarer inaktiverade för Maius, Ditlevus. -1670

Sparman Andreas (adlad Palmcron) 1609-1658

Sundhetzens speghel, vthi hwilken man beskodhar sundhetzens natur, förnämste orsakerne til alla siukdomar … / på wårt tungomål stält och i liuset gifwin aff Andrea Sparman 1.1  Stockholm, Ignatius Meurer, 1642.     (67) 4-407 (1) s. ;  [S. 243 ny tit.:] Sundhetzens … Läs mer

Publicerat i 1601-1700 | Kommentarer inaktiverade för Sparman Andreas (adlad Palmcron) 1609-1658