En liten kok-bok 1736

En liten kok-bok.

1.1 En liten kok-bok, hwarvtinnan korteligen doch tydeligen wises huruledes allahanda soppor kunna kokas, åtskillige slags rätter af kött, fisk, och gröna saker tillagas. Allahanda miölk-rätter, bak-wärck, budingar och kakor; item: huru allahanda slags mos tilredas. Jämwäl ock at insylta, torcka och förwahra allahanda saker, såsom pommerantz- eller citron-skahl, spargis, &c. Med mera, som registret vtwisar. Hwarjom och enom, efter stånd och wilkor, af det ehrbara fruentimbret : til tienst, wid hwarjehanda förefallande tilfällen. Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn, kongl. antiquit. arch. boktr. åhr 1736. Stockholm 1736.  48 s. =(s. 45-48 opag.)=. ;8:o.  KB, DuR 21.

1.2 En liten kok-bok, hwarvtinnan korteligen doch tydeligen wises huruledes allahanda soppor kunna kokas, åtskillige slags rätter af kött, fisk, och gröna saker tillagas. Allahanda miölk-rätter, bak-wärck, budingar och kakor; item: huru : allahanda slags mos tilredas. Jämwäl ock at insylta, torcka och förwahra allahanda saker, såsom pommerantz- eller citron-skahl, spargis, &c. Med mera, som registret vtwisar. Hwarjom och enom, efter stånd och wilkor, af det ehrbara fruentimbret : til tienst, wid hwarjehanda förefallande tilfällen. Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn, kongl. antiquit. arch. boktr. åhr 1741.  48 s. =(s. 45-48 opag.)=. ;c 8:o

Ingen inledning som kan ge någon ledtråd till författare. Anger ingrediensernas mått och vikt.

Formuleringen ”af det ehrbara fruentimbret …” alluderar förmodligen på S. Egerins =En nödig och nyttig hus-hålds och kok-bok,= 1733.  Det är samma förläggare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *