Ny och fullkomlig koke-bok 1737

1.1  Ny och fullkomlig koke-bok, som underwisar, huru alla wid de förnämsta hofwen mäst brukelige rätter på bästa sätt tillagade warda: författad utaf en i samma konst wälförfaren mästare, som försäkrar hwar och en at denne boken är med all : uprichtighet framgifwen; emedan hans ändamål allenast syftar på, det hwar och en hushållerska eller hus-jungfru må kunna på bästa sättet förnöija sitt herrskap. Stockholm, tryckt hos Benj. Gottlieb Schneider. År 1737. vinjett. [08] , 200 s. 8:o. KB DuR 22.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *