Broocman, Reinerus. 1677-1738

Broocman, Reinerus,

 =Hus-hålds-bok. Norrköping. 1-2. 1736- 1739.=.

[Del 1],En fulständig swensk hus-hålds-bok om swenska land- hushåldningen i gemen och i synnerhet, så in- som vtom huset, om landt-gods, åkerbruk, sädens förmerande, ängar, rior, tobaks-plantering, humle-gårdar, allehanda större och mindre boskaps : och creaturs skiötsel och curer, lust- och trägårdar, skogar, kokekonsten, confiturer och allehanda liqueurers tilredande &c. &c. jemte monga förträffeliga och nyttiga arcana oeconomica. Utur gamla och nya, så wäl tyska, som swenska : hus-hålds-böcker, och egen erfarenhet, sammanskrifwen och vtgifwen af Reinero Broocman … Första delen. Med hans kongelige maj:ts allernådigste privilegio. Tryckt i Norkiöping år 1736. [C.F. Broocman.] [24 blad] ,

del 1: 216s (A-Dd4),

del 2:  228s (Plansch på plog insatt i del 2 sid 43, ritning insatt i del 2 sid 87,)

del 3: 72,

del 4:  68,

del 5: 48,

del 6: 88s.

+ Celsius arbete om uhrwerk finns medbundet i slutet av alla exemplar som jag har sett. 8s,+

Libris uppger att första delen skall innehålla 2 pl.  Vilgon inga planscher. andra delen innehåller 2 pl.

 [Del 2],Then swenska hus-hålds-bokens andre del om jern-wärck, jagt och foglafänge, mältande, bryggande, bakande, brännande, distillerande, liusstöpande, twålsiudande, wins præparerande och skötzel, winranckor, fergande, siöar och fiskerier, : husmedel för siuka, örters brukande til läkedomar och til slut många vtwalda hus-hålds-grep, sammandragen vtur gamla och nya hus-hålds-böker, samt förfarna mäns trowerdiga manuscripter och berettelser. Med hans kongeliga maj:ts allernådigste : privilegio. Tryckt i Norkiöping, 1739. [C.F. Broocman.] [05, 1 blank] , 14s register, 44, 28, 62, 38, 42, 42, 120, 68, 24 s.

vilgon uppger 8s i slutet, libris 6 sidor i början. libris uppger 14 sidor i början (registret) som vilgon ej har med.

1.1  Broocman, Reinerus,1677-1738 (författare) Kort förteckning på innehållet af then fullständiga swenska hushålds boken, som är utgifwen och tryckt i Norkiöping år 1736. Bokpuff för förf;s =En fulständig swensk hus-hålds-bok;= medföljde =Stockholms post-tidningar= 18 nov. 1736.

1.1 1:a upplagan Norrköping 1736.

Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:136, DuR 20, Vilgon,

Broocman, R. R., anlade, enligt Klemming och Nordin,
det första boktryckeriet i Norrköping 1723 (ej 1724).

http://sv.wikipedia.org/wiki/Reinerus_Reineri_Broocman

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *