Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk,

Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk, af Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegio utgifwen och til trycket befordrad år 1749. Stockholm, uti Kongl. Tryckeriet, (1749?). 4:o. (8) s.
Hebbe 939. Första upplagan. Utgiven som bilaga till Kommerskollegiets cirkulär till provincialschäfrarna av den 25/10 1754. 1772 kom den i tryck igen, därtill befordrad av Kongl. Patriotiska Sällskapet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *