Bergstrand, Carl Erik, 1830-1914.

Om näringsämnena i allmänhet jemte några bidrag till kännedomen af svenskt mjöl och dess användning till bröd. : Akad. afh.16  maj 1857.  Upsala, 1857.2,77s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *