Wetterstedt, Carl af, 1778-1853

Beskrifning om ett tjenligt och hälsosamt närings-ämne, nemligen Islands-Lafwen att kunna anwändas till föda samt till bröd, hwilken äger en stark födande kraft, och som finnes uti de flesta landsorter både i Swerige och Norrige. J. P. Lindh, Stockholm, 1818. Stockholm, 1818. 32 s. =(s. 31/32 blank)=.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *