Kalm, Pehr, 1716-1779

Academisk afhandling om nyttan af hallon i hushållningen. Med wederbörandes bifall, under inseende af […] Pehr Kalm, til allmän granskning öfwerlämnad af Isaac Wargelin, österbotninge. I Åbo academiens öfre läro-sal den [ ] martii 1778.  Åbo, tryckt hos J. C. Frenckell, Kongl. Acad. boktr. 1778 [4], 13 [1] s.

Wargelin, Isac 1753-1813 (respondent)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *