Konsten att tilwärka franskt bränwin och distillera åtskillige liqueurer,

1.1. Konsten att tilwärka franskt bränwin och distillera åtskillige liqueurer, samt ett nytt sätt at bränna bränwin med besparing af säd, jemte et bihang om bränwinets skadlighet för barn. Stockholm, 1799.  17, 5×10, 5 cm. (3), 4-16 sidor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *