Faxe, Arvid, 1733-1793

1.1. Afhandling, om hushålningen til siös, i afseende på hälsans bevarande. Til kongl. örlogs-flottans tienst. Författad af Arvid Faxe. … Med kongelig majestets nådigste privilegio. Carlscrona, tryckt i kongelig amiralitets boktryckeriet. År 1782. Karlskrona, 1782.  [08] , 200 s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *