Parmentier, Antoine Augustin. 1737-1813

 

1.1. Fullständig afhandling om bagare-konsten, på kongl. wetenskaps academiens befallning, efter herr Parmentiers bok i detta ämne, sammandragen och til Swerige lämpad. Öfwersättning af Carl Nyrén … Stockholm, tryckt och uplagd af Joh. : Georg Lange, år 1783.  Stockholm, 1783.  [16] , 344 s.     DuR 46.

   Nyrén, Carl, 1726-89 (översättare, medarbetare)

Översättningen kom till stånd främst tack vare Friherre Clas Alströmer och Pehr Wargentin och skiljer sig en del från originalet samt har många uteslutningar. Granskad och godkänd av P.J.Bergius.

http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine-Augustin_Parmentier

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *