Modeer, Adolph. 1739-1799

1.1.  Handbok i enskilta hushållningen : Innehållande huru mycket arbetsfolk, samt tid och ämnen til åtskilliga göromål erfordras och åtgå, i städer så wäl som på landet; jords och kreaturs afkastningar; utsäden och foder, m.m. =Anon=. Stockholm, : trykt i kongl. tryckeriet, 1780. Stockholm, 1780. 68 s.

i huvudsak lantbruk, men även råd för kök och hushåll.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Adolph_Mod%C3%A9er

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *