Bröms, Pehr 1704-72

Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor som fänad; jemte mycket annat, som kan tjena til förmån och nytta i åtskilliga hushåls-stycken. =Anon.= Stockholm, tryckt på Lars Salvii kåstnad 1755

1.1. Stockholm, 1755. [02] , 208 s. =(s. 194-208 opag.)=.

1.2. Stockholm 1758

1.3. Stockholm 1767

1.4. Stockholm 1775

1.5. Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor, som fänad; jämte mycket annat, som kan tjäna til förmon : och nytta i åtskilliga hushålls-stycken. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1790. Stockholm, 1790. 208 s. =(s. 195-208 opag.)=.

1.6. Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor, som fänad; jämte mycket annat, som kan tjäna til förmon och nytta i åtskilliga hushålls-stycken. Femte uplagan. =Anon.= Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Joh. Pehr Lindh, 1806 (vilgon skriver 1805). 5. uppl. Stockholm, 1806. 194, [14] s. (vi har upplaga 1805 som är tryckt som upplaga 5)

1.7. Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor, som fänad; jämte mycket annat, som kan tjäna til förmon : och nytta i åtskilliga hushålls -stycken. Sjette uplagan. =Anon.= Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Joh. Pehr Lindh, 1816. 208 s. =(s. 195-208 opag.)=. .(vi har upplaga 1816 som är tryckt som upplaga 6)

1.8. Stockholm 1837. Vilgon, ej DuR, ej KB

1.9. Stockholm 1867 DuR ej i KB

1.10. Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, att igenom hwarjehanda hus-curer, hela och bota mångfaldiga sjukdomar, såwäl hos menniskor, som fänad; jemte mycket annat, som kan tjena till förmon och nytta i åtskilliga hushålls-stycken. [8. uppl.?] Stockholm, 1858. 113, [5] s

Huvudsakligen lanthushållning, men även en del om den inre hushållningen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *