Linné, Carl von

Linné, Carl von, 1707-1778.

1.1. Archiaterns och riddarens … Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd- och matredning. Efter hans kongl. maj:ts allernådigste befallning til trycket befordrad af thesz collegio medico. [Elektronisk resurs] : Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1757. Collegium medicum (1757 u.d.)   Stockholm, 1757.. [8] s.

elektronisk resurs:

http://rara.ub.umu.se/bookview/ipac/BookView.jsp?BookId=99&PageNo=0&MetaView=false

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *