Hoffman, Nicolaus Ingewald

Hoffman, Nicolaus Ingewald 

1.1  Naturliga oeconomie- och hushåldz-reglor, samt hus-remedia eller läkedomar, som en försigtig hushållare /utan at sökia apotheken/ med stor nytta och ringa omkostnad, säkert bruka kan. =Anon=. Stockholm, trykt uti thet kongl. tryckeriet, : hos direct. Pet. Momma. 1741.  24 s

1.2 Naturliga oeconomie- och hushålds-reglor, samt hus-remedia eller läkedomar, som en försigtig hushållare /utan at söka apotheken/ med stor nytta och ringa omkostnad säkert bruka kan. =Anon=. Stockholm, 1742. Finnes til kjöps på Westerlånggatan : i Tyska kyrkiobrinken hos bokbindaren Gottfried Behle, samt i desz bod wid Söder-slusz n:o 15, gent emot pumparne för 18 öre koppmt inbunden. Stockholm, 1742  24 s.

1.3 Naturliga oeconomie och hushålds-reglor, samt hus-remedia, eller läkedomar, som en försigtig hushållare med stor nytta och ringa omkostnad, säkert bruka kan. =Anon=. Westerås, tryckt hos sal. Pet. Devals enka, af Johan L. Horrn. 1750 Västerås, 1750. 24 s.

1.4 Naturliga oeconomiæ och hushålds-reglor, samt hus-remedia, eller läkedomar, som en försigtig hushållare med stor nytta och ringa omkostnad, säkert bruka kan. =Anon.= Westerås, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. consist. och gymn. boktr. : 1752. Västerås, 1752. 24 s

1.5 Naturliga oeconomie- och huhålds-reglor, samt hus-remedia eller läkedomar, som en försigtig hushållare /utan at söka apotheken/ med stor nytta och ringa omkostnad säkert bruka kan. =Anon=. Götheborg, trykt hos Johan G. Lange. Jun. År : 1758. Göteborg, 1758.  24 s

1.6 Naturliga oeconomie och hushålds reglor, samt hus remedia eller läkedomar, som en försigtig hushållare /utan at söka apotheken/ med stor nytta och ringa omkostnad säkert bruka kan. =Anon=. Tryckt år 1762., 1762. 24 s. =(s. 24 felpag. ”6”).=

1.7  Naturliga oeconomie- och hushålds-reglor, samt hus-remedia eller läkedomar, som en försigtig hushållare /utan at söka apotheken/ med stor nytta och ringa omkostnad säkert bruka kan. Tredje uplagan. =Anon=. Wästerås, tryckt hos Johan : Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1771. Västerås, 1771. 24 s.

1.8 Linköping 1778. Ej i KB, DuR 24.

1.9 Naturliga oeconomie- och huhålds-reglor, samt hus-remedia eller läkedomar, som en försigtig hushållare med stor nytta och ringa omkostnad säkert bruka kan. =Anon=. Efter tryckt exemplar från Stockholm. Linköping, tryckt hos Fred. Schonberg : och Björckegrens enka 1788. Linköping, 1788. 24 s

1.10 Örebro 1790. Ej i KB, DuR 24.

1.11 Naturliga hushålls-reglor samt hus-curer eller läkedomar, til landtmannens och hushållarens tjenst utgifne, hwilka med stor nytta och ringa omkostnad säkert brukas kunna. Jönköping 1793, tryckt hos Sara Christ. Falck., 1793.  16 s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *