Rathcke, Carl Gustaf, Köksmästare. 1846 – ?

Carl Gustaf Rathcke, änkling och ensam i familjen,  bodde 1880 i kvarteret Thorviggen N:o 1, Malmtorgsgatan/Norra Smedjegatan, Jakob o Johannes rote 7, titulerade sig värdshusvärd och hade fyra pigor i hushållet (Karlsson, Sofia Kristina, f. 1848 i Köping  Hag, Hulda Helena, f. 1858 i Kisa . Andersson, Hilda Charlotta, f. 1860 i Söderköping. Johanson, Augusta Ulrika, f. 1857 i Lugnås. )

1.1. Finbageri i hemmet. utgiven av Sverige-norges ganymedförening. Stockholm 1886. 40s.

1.2.Ganymedes kokbok 1886. titelblad tryckt hos David Lund stockholm 1886 . 248s.

1.3. Ganymedes gastronomiska lexikon. utgiven av Sverige-norges ganymedförening. 1886. 32s.

1.4. Konserver i hemmet, utgiven av Sverige-norges ganymedförening. 1886. 80s+ 16 s tillägg.

1.5.  Konditori i hemmet.  utgiven av Sverige-norges ganymedförening. 1886. 8s.

1.6.  Ganymedes kokbok 1887. titelblad tryckt hos David Lund stockholm 1887. 392s.

1.7.  Ganymedes kokbok 1888. titelblad tryckt hos David Lund stockholm 1888. 128s.

1.8. Ganymedes, Tidning för Skandinaviens hotellväsen och kokkonst. 1881-1888.   1881-07-09 till 1888-06-23.   (Vilgon 30/8)  provnummer  utkom 1881-07-09.  utgiven av Stockholms Nya Kypareförening 1881-1882 242/3. Tryckt på Nya Tryckeri A.B. och därefter David Lund 1884-1888. Träsnitt, porträtt. Rdaktör C.L.Andersson till 1881, C.Kohn 1881-1883, W. Wästfelt 1884-1888. Dubois J:r 1888- upphörandet. Eug. Weise 1887-88. För Gastronomiska avdelningen Carl Rathcke 1885-87. Pris 3.50 per halvår 1881, 6.- per helår 1882, därefter 5.- / helår.

Med varierande undertitlar: Tidning för Skandinaviens hotell- och källareindustri (1881-07-09 till 1885-02-14); Tidning för skandinavisk hotellindustri och kokkonst (1885-02-21 till 1885-12-12); Tidning för Skandinaviens hotellväsen och kokkonst (1885-12-19 till 1886-06-30)

samt i

1.9. Gasterea: Tidning för kokkonst och allehanda råd för hemmet.  22x40cm. Fol. 1887 febr.(?) – 1888 4/2. Årg 1887. Tryckt hos John Freding, Stockholm. 4.- / årg. 1888 tryckt Nya tryckeriet, sockholm. 3.- / årgång. Vinjett och träsnitt. Redaktör och utgivare, Köksmästare Carl Gustaf Rathcke.1 v., L., 8 s. Fol., 3-sp, (36,7 à 40 x 22 à 22,4). 4 kr. 1887 och 3 kr. 1888. Häraf finnas i kungl. biblioteket blott 1887: 7 (9/4 och 1888; 1 (4/2).  

Vilgon. Libris.

Lördags-Revy (Fotnot: Med titeltillägg: Praktisk rådgifvare för husmödrar och gastronomiens vänner. Smått och godt ur verldens mest intressante tidningar m.m. 1884 23/2 – 26/4; Praktiskt Veckoblad för husmödrar af alla samhällsklasser, utg. af Mathilda Langlet 1884 3/5 – 24/5.) 1884 23/2 – 24/5. Tr. i Tidning frör alla’s tr. 1884 23/2 – 8/3, därefter Nya tryckeri-aktiebolaget. Ant. Mad titelvignett fr.o.m. 1884 15/3.  1 v., L., 8 s. Fol., 3-sp. (30,6 x 21,5). 1 kr. 50 öre till 1884 1/7. 

Utg. -bevis utfärdades härå för litteratören Carl Justus Elias Zedritz, 1884 23/2, hvilken skötte den skönlitterära afdelningen. Mathilda Langlet redigerade hushållsafdelningen och C. Rathcke kokkonstafdelningen; C. Kohlis ombesörjde redaktions- och administrationsgöromålen 1884 23/2 – 26/4.