Allmännyttigt handbibliotek 1858-1949

Allmännyttigt Handbibliotek gavs ut av Sigfrid Flodins förlag och tryckeri i Stockholm. Startade med första utgåvorna 1858 och sista titeln trycktes 1949.

många av titlarna har gastronomiskt innehåll.

Vi förtecknar de mest intressanta:

nr. 1. Habich, G.L. Handbok för praktiska ölbryggare. 1859. På vetenskap och praktik grundade anvisningar för vinnande af ett godt öl; om olika ölsorter; Saccharometerns användande; ölundersäkningar och humleprof; hjelptabeller vid åtskilliga beräkningar m.m.  1 rdr.

nr. 5. Roselli, C[arl Richard], Svensk örtbok : En afhandling om mera än 300 svenska växters nytta och användbarhet såväl i medicinskt afseende som i hushållningen och näringarna. Efter tillförlitliga källor sammansdragen

nr. 7.  Marquard, Heinrich  Anvisning att efter nyaste methoder tillverka pressjäst och andra jästsorter. Stockholm, 1861

nr. 20.  Neuhof, Wilhelm,  Kaffe och the : de olika sorterna, kännetecken på godt, skadadt och förfalskadt, de olika tillredningssätten samt de förnämsta surrogaterna jemte uppgift på deras sammansättning och beredning, samt dietetiska reglor för deras begagnande / för fabrikanter, köpmän, värdshusvärdar, konditorer och matmödrar af Wilhelm Neuhof. Stockholm : Flodin, 1868. 82, [4] s.

nr. 22.  Juliusson, J.  Den tillförlitlige sockerbagaren och likörfabrikanten. Anvisning att tillaga karameller, mandelkonfekt, beända mandlar, biscuiter, sockerbröd, thebröd, bakelser, kakor, tårtor, konserver, sylter, safter, limonad och mandelmjölk, samt likörer på kall väg.

nr. 23.  Aron Ferdinand Westerlund,  Konserveringsboken : säkraste förvaringsmetoder för kött, grönsaker, mjölk, smör, ägg, bröd, frukt, jästa drycker; inläggning i socker (syltning); förklaring öfver jäsningsfenomenerna, samt anvisning till uppförande af en ändamålsenlig iskällare / bearbetning efter V. Storch, H. Klencke m.fl. af A. F. W. Stockholm : Sigfrid Flodin, 1868.  [3], 48 s.

nr. 26. Hercher, H. Ölbrygd enligt bayerska metoden.

nr. 33.  Chevalier, M. Vinberedning utan drufvor och med högst ringa kostnad, eller Anvisningar att af frukter, bär, potatis och spanmål tillaga öfver 70 slags viner samt andra helsosamma, välsmakande och billiga drycker, deribland också engelsk porter, äfven i de minsta qvantiteter för eget behof / af M. Chevalier ; bearbetning efter 12:te originalupplagan.  3. uppl. Stockholm : S. Flodin, 1881.

nr. 36.  Syltningsbok, innehållande konservering af bär och frukter genom imkokning, inläggning i spirituosa och ättika, syltning med socker, tillagning af geléer, marmelader, kompoter och safter, samt kandering och glasering : till tjenst för unga husmödrar / af en äldre husmoder. 2. uppl.. Stockholm : S. Flodin, 1881. 50, [2] s.

nr. 40. Leufvenmark, Jacob D.  Ättiktillverkning efter nyare och äldre metoder såväl vanliga sorter som aromatiska och taffelättikor, jemte tabeller och föreskrifter för profning, utspädning och lagring. : För mindre fabriker, handlande och hushåll sammanfattad / af Jac. D. Leufvenmark. Stockholm : Sigfrid Flodins förl., 1870. [4], 64, [3] s.

nr. 46.   Leufvenmark, Jacob D.  Mineralvatten : beredning af de flesta brukliga helsovatten, så väl som soda- och selters-vatten; limonader, sockerdricka m. m. Jemte anvisning att kolsyra champagne och andra viner, punsch m. m. Med beskrifning å dertill behöfliga apparater / efter goda källor och praktisk erfarenhet af Jac. D. Leufvenmark ; med två litografierade planscher. Stockholm : S. Flodin, 1870. [2], 95 s., 2 pl.

nr. 49 Tidsenlig matlagning : kok- och hushållsbok omfattande så väl vanlig matlagning, som tillagning af svamprätter, inläggning och förvaring, val och inköp af matvaror m.m. / af P. C. Asbjörnsen ; öfv. af Mathilda Langlet. Andra upplagan  Stockholm : S. Flodin, 1:a upplagan 1871. andra upplagan 1872. [8], 223 s, 4s. boklista.

nr. 58.  Eppner, J.  Tillverkn. af korf och charkuterivaror.  En grundlig anvisning att efter tysk metod tillreda, salta och röka de fleesta i hendeln förekommande kött- och fläskvaror. Stockholm : S. Flodin, 1871. 48 s.

nr. 59.   Cajander, Zacharias, (Sakarinpojka, Sakari, 1818-1895.  Smörberedning. Anvisning att bereda godt och hållbart smör, såväl för inhemsk förbrukning som export; Formulär till mjölkböcker att göra förskämdt smör fullgodt för matlagning.

Stockholm : S. Flodin, 1871. 67 s.
nr. 60. Ostberedning : anvisning att i större och mindre qvantiteter bereda de flesta i handeln förekommande ostsorter, såsom Vanlig mejeriost, Chesterost, Cheddarost, Dunlop-ost, Stiltonost, Schweizerost, Edamerost, Stoltzerost, Limburgerost, Westphalisk brickost, Thyboost, Norsk gammalost, Skånsk sötmjölkost, Småländsk prestost, Kumminost, Söt- och Tjärnmjölksost, flera sorters Skummjölksost, Sockerost, Potatisost m.fl. / bearb. efter Duncan, Hoffman-Bang m.fl. af Z. Cajander ; med 4 planscher öfver till ostberedning hörande redskaper. Stockholm : Sigfrid Flodins förlag, 1871. [4], 117, [1] s., 4 pl.

nr. 72. Handbok för beredning af bär- och fruktviner / af dokt. N. Graeger ; bearb. af J. D. Leufvenmark. Stockholm : S. Flodin, 1872. 149 s.

nr. 73. Kemisk-teknisk handbok för vinhandlande och vinfabrikanter, innehållande ett urval af nyaste metoder för viners behandling samt botemedel mot deras sjukdomar, jemte beskrifning på nödiga apparater / af J. Nessler ; bearb. af Jac. D. Leufvenmark  Stockholm : S. Flodin, 1872. [4], 104 s.

nr. 85. Leufwenmark, Jac. D. Tabell för blandning av alkohol, jemte bränvins utspädning med lank.

nr. 92. Linder,C J W : Handbok i sockerbageriet för så väl större som mindre hushåll… Stockholm, 1876

nr. 114. Fischer, A. Handbok i likörfabrikation innehållande 850 recept för beredning af enkla och dubbla bränviner, usquebaugh, magdroppar, essenser, tinkturer, extrakt, ro, punsch, arrak, konjak, franskt bränvin, oljor m.m., jemte anvisning att tillverka likörer på varm och kall väg / af Anton Fischer ; efter tredje af D:r F. Elsner bearbetade upplagan ; med träsnitt. Stockholm : S. Flodin, 1883. xi, 144 s.

nr. 121. Bersch, J. Konserveringsmedlen och deras användande i jäsningsindustrien och till förvaring af födoämnen / af Josef Bersch ; öfversättning af C. A. Ålander. Stockholm : S. Flodin, 1885- 90 s.

nr. 128. Ekstrand, Å. G. Konstsmör (margarinsmör), dess tillverkning, användbarhet och sanitära bedömande samt medlen att skilja det från natursmör / af Å. G. Ekstrand. Stockholm : S. Flodin, 1887. 61 s.

nr. 145. c : Med 62 figurer i texten.  Stockholm, 1912.