Klencke, Philipp Friedrich Hermann, 1813-1881

1.1. Kemisk kok- och hushålls-bok, eller allmänfattliga upplysningar om de wigtigaste kemiska företeelser i kök och hushåll, för att enligt naturlagarnas grundsatser tillaga och förwara födoämnena och derigenom spara utan att umbära och njuta utan att förslösa : tillika med ett bihang: Sjukköket / en handbok för omtänksamma husmödrar af H. Klencke ; bearbetning i sammandrag af Wilhelm Kjellgren. Stockholm : Sigfrid Flodins förlag, 1857. [12], 200 s.

1.2. Doktor H. Klenckes kemiska kokbok : fullständiga, lättfattliga, på wetenskaplig grunder strödda allmänna och detaljerade anwisningar: om födoämnena, såsom kött, fläsk, grönsaker, kaffe, thé, choklad, mjölk, mjölrätter och bröd, ägg m.fl.; om deras beståndsdelar och tillredning, deras werkan på kroppen och olika förmåga att bidraga till hans näring och underhåll; om kokwattnet, saltet, kökskärlen; om spiseln och förbränningen på densamma m.m., som hwarje omtänksam husmoder måste känna, för att rätt wälja och tillaga familjens födoämnen, och derigenom, med inbesparing af onödiga utgifter, winna en god och kraftig föda; om födoämnenas ändamålsenliga förwaring, så wäl på wanliga sätt, genom syltning, torkning o.s.w., som efter den appertska methoden m.fl.; tillika med ett bihang: sjukköket / bearbetning i sammandrag af Wilhelm Kjellgren. 2. uppl.  Stockholm : Sigfrid Flodins förlag, 1860. Tryckt hos J & A Riis. [16], 200 s.

översatt av:  Kjellgren, Per Vilhelm, 1822-1874  alias: Christiansson, J. C., , W-m-n,  Gudfred,