Elzberg, Maria Margareta

Elzberg, Maria Margareta

1.1. Försök til en pålitelig matrednings-bok, eller Upriktig beskrifning på allehanda matlagning, med hwad thertil hörer, såsom then nu för tiden är brukelig uti the förnämste hof-kök, utan then förr wanlige tilsatts af en myckenhet krydder. : Jemte en upsats på rätters indelning til måltider, theras upsättande på borden, och om betjänandet therwid. Af M.E.B. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, 1751.  Stockholm, 1751. [24] , cclvi s. 8:0.

1.2. Försök til en pålitelig matrednings-bok, eller Upriktig beskrifning på allehanda matlagning, med hwad thertil hörer, såsom then nu för tiden är brukelig uti the förnämste hof-kök, utan then förr wanlige tilsats af en myckenhet krydder. : Jemte en upsats på rätters indelning til måltider, theras upsättande på borden, och om betjänandet therwid. Af M.E.B. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Andra gången uplagd och förökt. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, : 1759.  [26] ,  cccxxxviii s. ;8:o.  =Pris:= ”6 dal. kopp:mt”

digitaliserad text:

http://rara.ub.umu.se/bookview/ipac/BookView.jsp?BookId=162&PageNo=14&MetaView=false

M. M. Elzberg planerade ytterligare en kokbok; ”Hwardags-matredning samt för Tienstefolk i Städer och på Landet”, denna bok kom dock aldrig till tryck.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *