Et litet hushålls-magazin,

1.1. Et litet hushålls-magazin, eller Förråd af allehanda besynnerliga hushålls försök och wetenskaper. Westerås, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. consist. och gymn. boktr. 1753. 196 s. =(s. 177-96 opag.)=.

1.2. Et litet hushålls-magazin, eller Förråd af allehanda besynnerliga hushålls försök och wetenskaper. Andra gången uplagd uti Nyköping 1760. [P. Momma.]. 196 s. =(s. 177-96 opag.)=.

1.3. Et litet hushålls-magazin, eller Förråd af allehanda besynnerliga hushålls försök och wetenskaper. Tredie uplagan. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, hos H. Fougt, 1773. Stora Nygatan, huset n:o 104.  196 s. =(s. 177-96 opag.)=.

1.4. Et litet hushålls-magazin, eller Förråd af allehanda besynnerliga hushålls försök och wetenskaper. Fierde uplagan. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1784. 196 s. =(s. 177-96 opag.)=.

1.5.  Et litet hushålls-magazin, eller Förråd af allehanda besynnerliga hushålls försök och wetenskaper. Femte uplagan. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1798.  5. uppl. [02] , 188 s.

innehållet är av ringa gastronomiskt värde.

Du Rietz 29. Hebbe 47. 

En stor del av råden handlar om färgning, förgyllning och försilvring, men här finns också anmärkningar om diamanters värde, hur man bäst polerar marmor, hur man får persilja att växa på bara fyra timmar, hur man skyddar geväret från att rosta eller hur man får goda ätbara svampar i trädgården med hjälp av bark från asp. En artikel  berättar också om hur man gör en vaxduk för att skydda böcker och brev från olja och fuktighet.

elektronisk resurs:

http://130.243.103.139:8080/cgi-bin/library?e=d-000-00—0cookbook–00-0-0–0prompt-10—4——0-1l–1-sv-100—20-help—00031-001-1-0utfZz-8-00&a=d&c=cookbook&cl=CL5.1&d=HASHaa28813629152a0ec85b6f

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *