Ekeblad, Karl Johan, 1817-1895

1.1.Hjelp i nöden eller råd till allmogen, att under svåra år och vid smärre tillgånger till föda för sig och husdjuren använda några helsosamma och födande naturalster, på hwilka i landet finnes ömnig tillgång och som utan penningar kunna anskaffas äfwen af den fattigaste. Stockholm : Rumstedt, 1846. [4], 48 s

1.2. Hjelp i nöden, eller råd till allmogen, att under swåra år och wid smärre tillgångar till föda för sig och husdjuren anwända några helsosamma och födande wildt wäxande naturalster, på hwilka å landet finnes ymnig tillgång, och som utan penningar kunna anskaffas äfwen af den fattigaste. 2. betydligt tillökta och förb. uppl. Stockholm, 1847. 56 s.

[Elektronisk resurs] samlingsband. 3:e arbetet hjelp i nöden: http://rara.ub.umu.se/bookview/ipac/BookView.jsp;jsessionid=5E67404EEFBC0C68686CDB3D936A4B48?BookId=307&PageNo=0&MetaView=false

Alternativa namn: Ekeblad Gustafsson, Karl Johan, 1817-1895; Mörk, Arthur, 1817-1895; Persson, Jan, 1817-1895

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *