Mahn, Johann Heinrich Friedrich

Potäternas närmaste framtid i Sverige, eller anvisning huru svenska landt=allmogen samt jordbrukare i allmänhet skola ställa sig i afseende på den framtida odlingen af Potäter,  deras afsättning brännerierna förutan, mindre bekanta hushålls- och exportartiklar samt slutligen att derigenom förswåra brännwinstillwerkaren den låtta åtkomsten av densamma, Ett ord i lagom tid till alla fosterlandswänner och national=ekonomer samt en universal=handbok för alla potatisodlare af J. H. F. Mahn. landtbrukare. Stockholm, P.A.Huldbergs Bokhandel, 1854. 42 s. tryckta häftesomslag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *