Nyrén, Carl, 1726-1789

Några anmärkningar, angående håningens bruk och nytta./(C. Nyrén.) Stockholm, tryckt hos bokhandl. J.C. Holmberg, 1780. Stockholm, 1780. 24 s. =(s. 23-24 opag.).=

bl.a. om Mjöd

Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:1697

C. Nyren var ledare för Alingsås manufakturverk, sedan lektor, slutligen kyrkoherde i Kuddby, och häradsprost på Wikblandet. Linköpings stift. skrivit Ps. 360 i 1937 års psalmbok

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *