KNUTBERG, CARL. 1712-80

Upmuntran til allahanda, vid lands- och stadshushållningen nyttiga ämnens samlande; uti et tal, hållet för Kongl. Vetensk. Academien, vid præsidii nedläggande, den 5. maji 1762. Stockholm, Lars Salvius, 1762. 26 s. titelblad med graverad vinjett

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *