Den Nya Brännewins Förädlingen. 1782

Den Nya Brännewins Förädlingen. Alldeles omarbetad och med ett nytt sätt på hwita Brännewiner utan destillering fördt, samt de Couleurda wida förbättrade.

Carl Hasselrot, Nyköping 1782.Ett oskuret, vikt ark med 7 sidor text. Innehåller brännvinsrecept, bl.a ”d´Amore. Fin Italiensk Liqveur med luckt och Coleur”.   Ej i KB.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *