Lannér, Israel. 1737-1799

Åtskillige sätt at tilwärka chocolad. Af författaren til Landtmanna-wännen. Stockholm, tryckt hos Joh. Chr. Holmberg, 1795. Stockholm, 1795.  08 s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *