Hildebrand, Wolfgang.

Wolffgangi Hildebrandi Magia naturalis. Libri quatuor : thet är: Fyra besynnerlige böcker aff vndersamme konster, : författade vthi åthskillige naturalium rerum secretis / [övers. av Ericus Benedicti Schroderus, 1575-1647]

1.1 Stockholm, Henrich Keyser. 1650, (22) 1-292 s. 12:o.  DuR 6. sp. 0385:07Collijn

1.2  Stockholm, Henrich Keyser. 1654. (20) 1-292 s. 12:o.  DuR 6. sp. 0386:01Collijn

1.3  enligt DuR så finns enligt gammal antikvariatskatalog en upplaga 1690, vilken collijn betvivlade, troligen ett tryckfel i katalogen 5 blev 9 hos sätteriet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *