Gerle, F.

Kort hjelpreda i smör- och ostberedning.

Carlshamn tryckeribolagets officin. på författarens förlag. 1868. 82 s.
Förordet daterat Carlshamn i Oktober 1868. 2s(titelblad),82s