Frestadius, A.

Litet om ostberedning med särskildt afseende fästadt å förhållandena i Sverige / af A. F – s.

Linköping. : Sahlströms bokh., 1899, utgiven på författarens förlag.  100s + 6s reklam.