Den nyttige rådgifwaren i dyr tid

Den nyttige rådgifwaren i dyr tid : en god hjelpreda för alla husmödrar, som ej kunna få hushållspengarna att räcka till, innehållande femtio särdeles nyttiga och besparande anwisningar, samlade och utgifne af en god ekonom. Carlskrona, 1856. 36 s. tryckta häftesomslag.  pris: 12 sk. banco