Zaar, Ludvig, 1792-1853

Försök till ekonomisk cateches för blifvande husmödrar eller Handbok vid en ung qvinnas sjelfprövning, innan hon inträder i ägtenskap / LGZ. Örebro, 1831. 4,XII,180 s.