Scherping, Jacob

Scherping, Jacob, 1692-1759 / Ehrenström, Anders, 1716-78

1.1. Collectio rerum curiosarum, eller: Sambling af några courieuxa reglor, angående åtskilliga metaller, förgyll- och försilfringar, åtskillige slags pärlors, bärenstens, elfenbens, och horns tilredande och brukande, åtskillige slags winers : tilredande förbättrande samt förwarande: allehanda färniszors, färgers, och bleckers prepererande: åtskillige wettenskaper angående fyrwärckeri, skytt- och fiskerier: allehanda fläckers uttagande uhr siden, yllet, och linnet; jemte: : diverse andra courieuxe, nyttiga och lustiga wettenskaper. Utur många lärda mäns skrifter och böcker sammansökte af O.A. Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiq. arch. boktr. 1738. Assarsson, Olof. (redaktör/utgivare, medarbetare) Stockholm, 1738. [16] , 96 s. =(s. 92-96 opag.)=.

1.2. Collectio rerum curiosarum, eller: Sambling af några courieusa reglor, angående åtskilliga metaller, förgyll- och försilfringar, åtskillig slags pärlors, bärnstens, elfenbens, och horns tilredande och brukande, åtskillig slags winers : tilredande, förbättrande samt förwahrande: allahanda färniszors, färgors och bleckers præpererande: åtskillige wetenskaper angående fyrwärckeri, skytt- och fiskerier: allehanda fläckars uttagande uhr siden, yllet, och linnet; jemte ett : bihang af andra courieusa, nyttiga och lustiga wetenskaper. Vtur många lärda mäns skrifter och böcker sammansökte af J.S. Andra gången vplagd. Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn, kongl. antiqvit. archiv. boktr. 1739. Stockholm, 173 [16] , 176 s

1.3. Collectio rerum curiosarum, eller Samling af några courieusa reglor, angående åtskilliga metaller, förgyll- och försilfringar, åtskilliga slags pärlors, bärnstens, elfenbens och horns tilredande och brukande, åtskillig slags winers tilredande, förbättrande samt förwarande: allahanda färniszors, färgors och bläckers præparerande: åtskillige wetenskaper angående fyrwärkeri, skytt- och fiskerier: allehanda fläckars uttagande ur siden, ylle, och linne; jemte ett bihang om andra courieusa, nyttiga och lustiga wetenskaper. Utur många lärda mäns skrifter och böcker sammansökte af J.S. Tredje gången uplagd. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1747. [16] , 176 s.

1.4. Collectio rerum curiosarum, eller: Samling af några courieusa reglor, angående åtskilliga metaller, förgyll- och försilfringar: åtskillig slags pärlors, bärnstens, elfenbens, och horns tilredande och brukande: åtskillig slags winers : tilredande, förbättrande samt förwarande: allahanda färniszors, färgors och bleckers præparerande: åtskillige wetenskaper angående fyrwerkeri, skytt- och fiskerier: allahanda fläckars uttagande ur siden, ylle och linne; jemte et bihang : af andra courieusa, nyttiga och lustiga wetenskaper. Utur många lärda mäns skrifter och böcker sammansökte af J.S. Fjerde gången uplagd. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1759. Stockholm, 1759. [16]  160 s.

1.5. Collectio rerum curiosarum, eller: Samling af några courieusa reglor, angående åtskilliga metaller, förgyll- och försilfringar: åtskillig slags pärlors, bärnstens, elfenbens- och horns tilredande och brukande: åtskillig slags winers : tilredande, förbättrande samt förwarande: allahanda färnissors, färgors och bleckers preparerande: åtskillige wetenskaper angående fyrwerkeri, skytt- och fiskerier: allahanda fläckars uttagande ur siden, ylle och linne; jemte et bihang : af andra courieusa, nyttiga och lustiga wetenskaper. Utur många lärda mäns skrifter och böcker sammansökte af J.S. Femte gången uplagd. Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1788.Stockholm, 1788. [16] , 160 s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *