Facsimile editions of swedish cookery books

(Anon) Een Lijten Kockebook. Stockholm 1650. Reprint 1962 as En Gammal Svensk Kokbok från år 1650, Bokförlaget Fabel. Introduction by Per Erik Wahlund.

(Anon) Een lijten Hand-Book. Stockholm 1695. Reprint 1966 by Bokfenix, Uppsala, Sweden.

Romble Salé: Then frantzöske-kocken och pasteybakaren, lärandes huru allehanda slags maath, rätter, pasteyer, tårtor, smörbakelser, kokas och tillagas skola. … / Nu nyligen på thet swenska språket vthgångit, igenom Romble Sale. … Vppå hans egen bekostnadt. reprint 2000. Faks.-utg. Västerås  Samtid,2000 ; (Uppsala :Nina tr.) [16], 224 s. ;15 cm ISBN:91-973682-1-0

Cajsa Warg: Hjelpreda i Hushållningen för unga Fruentimber. Stockholm 1755. Facsimile 1970.

Cajsa Warg: Hjelpreda i Hushållningen för unga Fruentimber. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1965 in Margit Palmær: Cajsa Warg och hennes kokbok. Bokförlaget PAN/Norstedts, Stockholm.  

Cajsa Warg: Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1983 as Cajsa Wargs kokbok by Niloe-biblioteket, Uddevalla. ISBN 91-7102-125-6. New edition 1993 and 1999 by Klassikerförlaget, Stockholm. ISBN 91-7102-308-9 and 91-7102-374-7

Cajsa Warg: Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1969 as Ur Kajsa Wargs kokbok by IBA, Uddevalla.  2nd edition 1973 by C. Topelius, Linköping.

Weltzin, C: Handbok wid bränwinsbränning och destillering, innehållande tillika underwisning om ättikebrygd samt åtskilliga sommar-dryckers tillredande, lämpad i synnerhet till enskilta hushåll. Öfwersättning ur flera arbeten af C. Weltzin./(C.G. : Weinlig.) Stockholm, 1808. Facsimil 1973.

Ch. Em. Hagdahl: Kok-konsten som vetenskap och konst. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1961, 1970 as Hagdahl à la carte by Natur och Kultur, Stockholm. Introduction by Ann-Sofi och Christer Topelius.

Ch. Em. Hagdahl: Kok-konsten som vetenskap och konst. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1971 and 1986 as Hagdahl och hans kokbok by Norstedt, Stockholm. Introduction by Margit Palmaer. ISBN ISBN 91-1-711401-2 and 91-1-864091-5.

Ch. Em. Hagdahl: Kok-konsten som vetenskap och konst.  2., omarb. uppl., Norstedt, Stockholm 1896. Reprint of selected recipes 1958 as Kokkonsten som vetenskap och konst : med särskilt avseende på hälsolärans och ekonomiens fordringar by Natur och Kultur, Stockholm. Introduction by Knut Hagberg.

Ch. Em. Hagdahl: Kok-konsten som vetenskap och konst.  2., omarb. uppl., Norstedt, Stockholm 1896. Facsimile 1963 in limited editon in red binding, 100-years anniversery edition in 1979 by Gastronomiska akademien/Bonnier, Stockholm. Introduction by Mats Rehnberg and Tore Wretman

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *