Småherrskapets kokbok

1.1.   Småherrskapets kokbok : till nöje och nytta för små flickor / bearbetning efter sextonde tyska originalupplagan. Stockholm : Oscar L. Lamm, (Bergström & Lindroth) 1875. 78 s., 1 pl. (Färglitografi)  + 2s bokanmälan.

1.2.  Småherrskapets kokbok : till nöje och nytta för små flickor : bearbetning efter sextonde tyska originalupplagan. 2. uppl. Stockholm : Oscar L. Lamms förl., tryckt i Norrköping hos M W Wallberg & Comp. boktryckeri 1886.  [1] pl.-bl. (oljetrycksplansch), 48, [6 s register numrerade 74-78] s.,

1.3.  Småherrskapets kokbok. Ny förändr. uppl. Stockholm : Beijer, 1902. 46 s.

1.4. Småherrskapets Kokbok. Stockholm : Beijer, 1913. 48 s.