Fackskolan för huslig ekonomi

1.1.  Småflickornas kokbok / utgifven af fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. Stockholm : Ljus, Centraltryckeriet 1906.  xij, 72, (3) s.

1.2.  Småflickornas kokbok / Utg. av Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. [Ny uppl.]Stockholm : Ljus, Iduns tryckeri 1916.  xij, 75 s.

samma innehåll i båda upplagorna, olika typografi.