Johansson, Carolina f. Schough

1.1. Kokerske-katekes eller korta och lättfattliga anvisningar till god och enkel matlagning för unga husmödrar, tjenare, skeppskockar m.fl. af En erfaren husmoder. : (Fru Carolina J-.). Karlshamn, 1864. 128s. tryckta häftesomslag. pris 60 öre

Citat på omslagets framsida: ” som man kokar, så får man äta”

2.1.  Ny kokbok

2.2. Ny kokbok innehållande lättfattliga anvisningar i enkel, men omvexlande matlagning, äfvensom råd vid syltning och tillredning af bakelser. : 2:a tillök. uppl. Carlshamn, 1874.

2.3. Ny kokbok innehållande lättfattliga anvisningar i enkel, men omvexlande matlagning, äfvensom råd vid syltning och tillredning af bakelser. Halmstad, 1880.

2.4. Ny kokbok

2.5. Ny kokbok

2.6. Ny kokbok

2.7. Ny kokbok, innehållande lättfattliga anwisningar i enkel, men omwexlande matlagning, äfwensom råd wid syltning och tillredning af bakelser samt till slut bepröfwade medel att borttaga fläckar / Caroline J:n. 7. tillök. och förb. uppl.. Karlshamn, 1896. 104 s. (Libris)