Hehn, Friederike, f. Ritter

1.1.  Sundhets-kokbok för dem som, jemte ett godt lefnadssätt, onska bibehålla och förkofra helsa samt ernå hög ålder, äfvensom för sjuke och brunnsgäster. : [Öfv. fr. tyskan.] [Ny titel-uppl.]  Stockholm, 1837. xii, 148 s

1.2. Sundhets-kokbok för dem som, jemte ett godt lefnadssätt, onska bibehålla och förkofra helsa samt ernå hög ålder, äfvensom för sjuke och brunnsgäster. : [Öfv. fr. tyskan.] [Ny titel-uppl.] Stockholm, 1851. 4,143s. Tryckt å Nordströmska Boktryckeriet. 36 sk.  häftat 40 sk. bco.