Grafström, Carl Johan, 1820-1892

KAFFE OCH CHOKOLAD. En liten skrift om kaffets och chokoladens ursprung och spridning; dessa dryckers ändamåls- och principenliga tillagnins; om kaffebänan och kakaon såsom handelsvara och importen deraf sedan 1842; om tillverkning och förfalskning m.m.  jemte några yttranden om dessa dryckers verkan, af flere utmärkta män, såsom Böcker, Hahnemann, Huss, Linné, Payen, m.fl. / af Carl J. Grafström. Stockholm, Alb. Bonniers förlag. 1855. 120 s.