Fruntimmers-wännen

Fruntimmers-wännen, eller En liten handbok för det wackra könet. Öfwersättning. Christianstad 1825. Tryckt uti hof-secr. F.F. Cedergréens boktr.  Kristianstad, 1825  [04] , 80 s. =(s. 72-80 opag.)= & omsl. tryckta häftesomslag.  pris= 20 skilling banco.