Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt, 1751

1.1. Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt, efter författadt reglemente, som grundar sig på the af herr general majoren … von Lantingshausen anstälte nyttige rön och försök, samt hwad erfarenheten sedermera : bestyrkt; warandes samma reglemente af hans kongl. maj:t under then 6 september 1751 til alla delar i nåder gilladt, samt til underdånigt följe theraf, utaf thesz och riksens amiralitets collegio then 13 februarii 1752 utfärdat. =(Rubr.) : S. impr. Sverige. Kungl. Maj:t (1755-06-04)  Karlskrona, 1755. [24] s. =(s. 23/24 blank).=

1.2. omtryckt i

Modée, Reinhold Gustaf: Utdrag utur alle ifrån den 7. Decemb. 1718 utkomne publique handlingar…. sid 3.660-3.682. med datum 14 juni.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *