Kungl. Skolöverstyrelsen

1.1.  Kosthållet vid skolmåltider : Anvisningar / utg. av Kungl. Skolöverstyrelsen i samråd med Kungl. Medicinalstyrelsen och Statens institut för folkhälsan

Stockholm : Statens repr.-anst., 1947
Svenska 38 s. 

Citat:

”Allmänna krav på skolmåltiderna:

Skolmåltiderna bör vara sådana:

– att de på ett ur näringsriktigt lämpligt sätt kompletterar den man, som eleverna får i sina hem.

– att de är välsmakande,

– att de är lättlagade och kan beredas utan alltför dyrbar inredning och utrustning av lokalen.

-att de, samtidigt som de fyller dessa krav, även är billiga”

1.1.2. 1951. + tillägg 9s.  innehållande bla. anvisningar ang. matförgiftningar, förteckning över lämpliga rätter, samt transporter av maträtter

1.2. 2.a upplagan. 1954 62s.

1.3. ingen uppgift.

1.4. Fjärde omarbetade upplagan. Hälsningborg  1958. 67s.

i de allmänna kraven har följande tillägg gjorts: ” att de passar barns och ungdoms smak”, ”skolmåltiden bör vara ett led i skolans uppfostran av eleverna”, ”känna trevnad vid skolmåltiderna”,

1.5. facsimiltryck 2006.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *